Živka Davidovića 99 , Zvezdara , Beograd, tel: +381603730216

Usluge

Cene usluga

Cene su izražene u dinarima.
*Akcijske cene.

Konzervativa
APLIKOVANJE LEKA
1000 RSD
KOMPOZITNI ISPUN 1 POVRŠINA
2000 RSD
KOMPOZITNI ISPUN 2 POVRŠINA
2500 RSD
KOMPOZITNI ISPUN 3 POVRŠINA
3000 RSD
KOMPOZITNA NADOGRADNJA
3000 RSD
GLAS JONOMER PODLOGA
500 RSD
Parodontologija
UKLANJANJE KAMENCA
2000 RSD
POLIRANJE ZUBA
1000 RSD
OBRADA PARODONTALNOG DŽEPA
500 RSD
Hirurgija
VAĐENJE ZUBA
1500 RSD
KOMPLIKOVANO VAĐENJE
3000 RSD
Endodoncija
VITALNO VAĐENJE ŽIVCA
1500 RSD
MORTALNO VAĐENJE ŽIVCA
1500 RSD
PUNJENJE 1 KANALA KORENA
1500 RSD
PUNJENJE 2 KANALA KORENA
2500 RSD
PUNJENJE 3 KANALA KORENA
3500 RSD
DRENAŽA
1000 RSD
PRVA POMOĆ
1000 RSD
INTRAORALNA INCIZIJA
1500 RSD
Dečija stomatologija
ZALIVANJE FISURA
1500 RSD
FLUORISANJE ZUBA
1000 RSD
VAĐENJE MLEČNOG ZUBA
1000 RSD
Protetika
METALNA NADOGRADNJA
2500 RSD
FIBERGLAS NADOGRADNJA
3500 RSD
SKIDANJE KRUNICE
1000 RSD
METALOKERAMIČKA KRUNA
10800 RSD
*8400 RSD
BEZMETALNA KRUNA
21600 RSD
VINIRI
22800 RSD
TOTALNA PROTEZA
21600 RSD
PARCIJALNA PLOČASTA PROTEZA
21600 RSD
PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA
33600 RSD
PARCIJALNA PROTEZA SA ATEČMENIMA
36000 RSD
BIODENTALPLAST PROTEZE
36000 RSD
DIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE
2400 RSD
PODLAGANJE PROTEZE U LAB.
4800 RSD
PRIVREMENE KRUNE
1000 RSD
PRIVREMENE KRUNE IZ LAB.
2400 RSD
SPLINT PO VILICI
6000 RSD
REPARATURA
2400 RSD
Estetska stomatologija
BELJENJE ZUBA ORDINACIJSKO
18000 RSD
*14400 RSD
BELJENJE ZUBA SPLINTOVIMA
18000 RSD
*14400 RSD
BELJENJE AVITALNIH ZUBA
5000 RSD
KOMPOZITNE FASETE
4500 RSD